Onlinekurs

Her kommer en oversikt over alle våre kurs

Lystbetont apport – online

Har du lyst til å lære hunden din å apportere, men vet ikke helt hvordan du skal komme i gang? Eller har du startet, men står litt fast ift hvordan dere skal komme videre? Dette kurset tar for seg innlæring av hele apportøvelsen steg for steg. Her handler det om at hunden skal ta initiativ og ha LYST til å både hente og holde apporten, enten det er en apportbukk, dummy, fugl, feltgjenstand eller brusflaska di.

Du får tilgang til filmer som enkelt viser hvordan dere kan legge opp treningen via en Facebook gruppe. Ved å sende spørsmål og filmer av treningen får du tilbakemeldinger på hva som er lurt på gjøre videre for akkurat deg og din hund, enten som kommentarer eller ved hjelp av nye filmer med alternative løsninger dersom det er mest hensiktsmessig. Vi gir tilbakemeldinger daglig på det som sendes inn!

Påmelding skjer via skjema nederst på siden. Når fakturaen vi sender er betalt, legger vi deg til å gruppen (du må ha likt Facebook siden vår for at vi skal kunne legge deg til). Tiden regnes fra du har godtatt gruppeforespørselen og har tilgang til gruppen.

Kontakt oss gjerne om det er noe du lurer på i forbindelse med kurset!

Pris: kr 750,-
Varighet: 4 uker
Oppstart: kontinuerlig

Introduksjon til søk og markering – online

Dette er et kurs som passer supert for valper eller hunder som ikke har søkt noe særlig før. Enten du ønsker å lære mer om hvordan du kan aktivisere hunden din med søk, eller du har lyst til å starte med smeller og kanskje konkurrere etter hvert, så er dette en super plass å starte. Dere trenger ingen forkunnskaper for å bli med på dette kurset. Du trenger heller ikke noe ekstra utstyr, kun belønning til hunden.

Du får tilgang til filmer som enkelt viser hvordan dere kommer i gang med både søk og markering via en Facebook gruppe. Ved å sende spørsmål og filmer av treningen får du tilbakemeldinger på hva som er lurt på gjøre videre for akkurat deg og din hund, enten som kommentarer eller ved hjelp av nye filmer med alternative løsninger dersom det er mest hensiktsmessig. Vi gir tilbakemeldinger daglig på det som sendes inn!

Påmelding skjer via skjema under. Når fakturaen vi sender er betalt, legger vi deg til å gruppen (du må ha likt Facebook siden vår for at vi skal kunne legge deg til). Tiden regnes fra du har godtatt gruppeforespørselen og har tilgang til gruppen.

Kontakt oss gjerne om det er noe du lurer på i forbindelse med kurset!

Pris: kr 750,-

Varighet: 4 uker

Oppstart: kontinuerlig

Generelt
Hundeeier og innehaver av hund er selv ansvarlig for skader hunden kan påføre andre. Hundeier og innehaver er i henhold til lov (skl. § 1-5) uansett skyld fra sin side pliktig til å erstatte skade som dyret volder på person eller på klær eller andre vanlige bruksting mens noen har dem på seg. Eier og innehaver av hund eller ville dyr som holdes i fangenskap, plikter uansett skyld fra sin side å erstatte tingskade dyret volder. Hundeeier og innehaver må selv til enhver tid vurdere risikoen for skader hunden kan forvolde og må sørge for tilbørlig tilsyn og gjøre det som er rimelig for å forhindre skader. Dette gjelder også til enhver tid hvor hunden deltar i undervisning med andre deltakere. Hundeeier og innehaver bør tegne egen forsikring som dekker skader hunden kan forvolde på seg selv og andre. Happy Hundesenter fraskriver seg ethvert ansvar for skader hunden kan påføre seg selv eller andre.

Endringer
Happy Hundesenter tar forbehold om endringer i timeplanen.
Happy Hundesenter kan avlyse kurs dersom det er påmeldt for få deltakere.

Bindende påmelding
Ved kjøp av standardkurs og kurs kortere enn 6 uker er påmeldingen er bindende og gjelder for kurset du kjøper. Kursavgiften refunderes ikke.
Refusjon/ delvis refusjon av kursavgift gis kun ved fremlagt legeerklæring ved langvarig sykdom eller skade. Refusjon avregnes fra sykemeldingsdato, og sykemeldingen må leveres til Happy Hundesenter DA snarest etter sykemeldingsdato.
Ved forsinket påmelding eller kortere fravær grunnet sykdom, reiser eller liknende beregnes ikke fradrag i kursavgiften.

Faktura/Giro
Betalingsinfo blir enten tilsendt kunden i posten eller via den e-postadressen du har registrert deg med. Betalingsfrist er 14 dager fra bestillingsdato.

Back to top