Privattimer

Vi tilbyr privattimer i både adferdsutfordringer og innlæring av konkrete øvelser. Vi er opptatt av å se hver enkelt hund og eier og tilpasse tiltakene til hver enkelt utfordring. Vi har hovedfokus på hva vi vil hunden skal gjøre og hvordan vi kan gjøre det enkelt for den å forstå dette fremfor å fokusere på det som går galt. På denne måten fremmer vi samarbeid mellom hund og eier og legger forholdene til rette for at hunden lykkes med oppgavene eller utfordringene den utsettes for.

Vi har egne hunder tilgjengelig til for eksempel passeringstrening, og er to instruktører tilgjengelig ved behov.

Vi holder de fleste privattimene her hos oss, men dersom utfordringene tilsier det har vi også mulighet til å gjøre hjemmebesøk.

Pris privattime hos oss: 

En instruktør: kr 500,- pr time

Timer som krever to instruktører (f.eks passeringstimer): kr 750,- pr time

Hjemmebesøk: kr 500,-/750,- pr time + kr 3,50,- pr km kjøring.

Generelt
Hundeeier og innehaver av hund er selv ansvarlig for skader hunden kan påføre andre. Hundeier og innehaver er i henhold til lov (skl. § 1-5) uansett skyld fra sin side pliktig til å erstatte skade som dyret volder på person eller på klær eller andre vanlige bruksting mens noen har dem på seg. Eier og innehaver av hund eller ville dyr som holdes i fangenskap, plikter uansett skyld fra sin side å erstatte tingskade dyret volder. Hundeeier og innehaver må selv til enhver tid vurdere risikoen for skader hunden kan forvolde og må sørge for tilbørlig tilsyn og gjøre det som er rimelig for å forhindre skader. Dette gjelder også til enhver tid hvor hunden deltar i undervisning med andre deltakere. Hundeeier og innehaver bør tegne egen forsikring som dekker skader hunden kan forvolde på seg selv og andre. Happy Hundesenter fraskriver seg ethvert ansvar for skader hunden kan påføre seg selv eller andre.

Endringer
Happy Hundesenter tar forbehold om endringer i timeplanen.
Happy Hundesenter kan avlyse kurs dersom det er påmeldt for få deltakere.

Bindende påmelding
Ved kjøp av standardkurs og kurs kortere enn 6 uker er påmeldingen er bindende og gjelder for kurset du kjøper. Kursavgiften refunderes ikke.
Refusjon/ delvis refusjon av kursavgift gis kun ved fremlagt legeerklæring ved langvarig sykdom eller skade. Refusjon avregnes fra sykemeldingsdato, og sykemeldingen må leveres til Happy Hundesenter DA snarest etter sykemeldingsdato.
Ved forsinket påmelding eller kortere fravær grunnet sykdom, reiser eller liknende beregnes ikke fradrag i kursavgiften.

Faktura/Giro
Betalingsinfo blir enten tilsendt kunden i posten eller via den e-postadressen du har registrert deg med. Betalingsfrist er 14 dager fra bestillingsdato.

Back to top